DOM KULTÚRY

Základné informácie

Adresa: Školská 1118/1, 926 01 Sereď
Web: www.dk.sered.sk
Riaditeľ: Mgr. František Čavojský

Rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou
Štruktúra Domu kultúry:
 • Stredisko DK Školská l
 • Mestská knižnica Školská l
 • Kultúrno – obchodné stredisko NOVA D. Štúra 759/35
 • Mestské múzeum – Fándlyho fara M.R.Štefánika 1178/8

Predmet činnosti DOMU KULTÚRY

 • organizácia kultúrno – spoločenských podujatí
 • rozvoj záujmových aktivít v oblastiach:
  • vzdelávacia činnosť
  • umelecká činnosť
  • mimo umelecké aktivity
  • rozvíjanie miestnych tradícií a zvykov
 • poskytnutie propagačných, reklamných a aranžérskych služieb
 • organizovanie mimoškolského vzdelávania /kurzy, prednášky a semináre
 • organizovanie zájazdov na divadelné predstavenia, návštevy historických pamiatok a iných významných kultúrnych podujatí
 • prenájom nebytových priestorov na obchodnú a kancelársku činnosť a na organizovanie rôznych spoločenských stretnutí
 • zápožička kuchynského a reštauračného riadu pre spoločenské stretnutia v DK i mimo neho
 • knižničná výpožičná služba informačno – propagačná a reprografická služba
 • premietanie filmov v kine NOVA
 • organizovanie kondičného cvičenia a športovo – relaxačných hier
 • muzeálna a výstavná činnosť
 • organizácia príležitostných trhov a bufetového predaja

KONTAKTY

Úsek Telefónne číslo Emailová adresa
DK Školská – Riaditeľ O911/424083 riaditeldk@sered.sk
Programový pracovník O911/424080 riaditeldk@sered.sk
Ekonóm O911/424082 ekonomkadk@sered.sk
Úsek Telefónne číslo Emailová adresa
DK Knižnica O911/424081 msksered@zoznam.sk
Úsek Telefónne číslo Emailová adresa
DK Stredisko NOVA O911/424084 nova.sered@szm.sk
Úsek Telefónne číslo Emailová adresa
DK Múzeum 031/7894546 muzeum@sered.sk

Ponuka priestorov:

Dom kultúry ponúka prenájom priestorov na organizovanie rôznych spoločenských, vzdelávacích a športových akcií:
 • Divadelná sála s kapacitou 480 miest /zabudované sedadlá/
 • Kino sála s kapacitou 468 miest / zabudované sedadlá/
 • Veľká spoločenská sála s kapacitou pri stolovaní do 350 miest, na státie pri koncertoch do 1000 miest.
 • Malá spoločenská sála s kapacitou pri stolovaní do 80 miest, stoličková úprava do 120 miest.
 • Vestibul kinosály /cca 450 m 2/ vhodný na organizovanie trhov.
 • Klubovne a učebne s kapacitou do 22 miest /5x/, s kapacitou 40 miest /lx/.

Ponuka služieb:

 • Výlep plagátov a propagačných materiálov na výlepových plochách v Seredi
 • Písmo maliarske práce a reklamno – aranžérske práce
 • Zápožičky skladacieho pódia /8x8m/, pivných súprav /lavice a stoly/ a pódiové prestrešenie

V súčasnosti v DK Sereď prebiehajú :

 • kurzy moderného tanca : HIP – HOP Fakulta Sereď
 • cvičenia Jogy
 • kurzy matematiky
 • modelársky krúžok pre deti

Kde nás nájdete :


Zväčšiť mapu