KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU

Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.
Kancelária prvého kontaktu sa nachádza vo vestibule mestského úradu vpravo.Služby poskytované v kancelárii prvého kontaktu:

 • Príjem žiadostí, písomností
 • Príjem námetov, pripomienok, podnetov, pochvaly, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
 • Poskytovanie tlačív k žiadostiam
 • Osvedčovanie listín a podpisov
 • Kopírovanie za účelom overovania fotokópií a vybavovania na mestskom úrade
 • Poskytovanie informácii o samospráve mesta Sereď
 • Poskytovanie propagačných materiálov

Sadzobník poplatkov za osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:

 • za osvedčenie podpisu 2,00 €
 • za osvedčenie fotokópie (za každú i načatú stranu v slovenskom jazyku) 2,00 €
 • za osvedčenie fotokópie v českom jazyku 3,00 €

Cenník kopírovacích služieb

 • A4 – listinné 0,07 €
 • A4 a menšie – viazané 0,09 €
 • A3 a obojstranne A4 listinné 0,14 €
 • A3 obojstranne – voľné 0,29 €

Kancelária prvého kontaktu:
Podateľňa 031/ 789 23 93 e-mail: podatelna@sered.sk
Ústredňa 031/789 23 93
Osvedčovanie listín a podpisov 031/ 789 23 93

Bežné úradné hodiny na mestskom úrade

Pondelok: 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Utorok: 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Streda: 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok: 08:00 - 12:00 hod. 13:00 - 15:00 hod.
Piatok: 08:00 - 12:00 hod.