ĎALŠIE KONTAKTY

Komplex odpadová spoločnosť s.r.o., Pusté Sady  
Reklamácie a poruchy - odpady, nádoby na odpad zber : Milan Béreš, t.č.: 0917 272 288, mail: komplex@mariuspedersen.sk,
nádoby na odpad: Ing. Denisa Čambálová, t.č.: 0918 423 286
Pošta Sereď, Poštová ul.  
listová a balíková priehradka 789 3641
peňažná priehradka 789 2430
verejná telefónna hovorňa 789 2138
hlavná pokladňa 789 2850
vedúca pošty 789 2290
Slovak Telecom a.s. prevádzka Sereď, Spádová ul.  
vedúci montážnej čaty 789 2336
montážna čata 789 4242
pobočkový mechanik 789 3560
Colný úrad Sereď, Šulekovská 1582/44 789 5050
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď, Vonkajší rad 789 2155, 789 3422
Mestský bytový podnik, Legionárska 1127  
Konateľ spoločnosti: 788 1521
sekretariát: 788 1522
nahlasovanie opráv: 788 1529
nájomné: 788 1528
ekonómka: 788 1524
technický námestník: 788 1523
účtareň: 788 1525
fax: 789 2316
Stavebné bytové družstvo, Dionýza Štúra 789 3438, 789 5562
údržbárske stredisko 789 2316
Vodárne a kanalizácie  
stredisko Sereď (Dolná Streda) 789 4810
Elektrárne, ZSE Energia
Zákaznícka linka 0850 111555
Poruchová linka 0800 111567
Plynárne, Západoslovenské plynárenské závody 0 850 111363
Poruchová linka SPP 0 850 111727
Železničná stanica Sereď, Železničná ul. 789 3205
Slovenská správa ciest Sereď, Šulekovská 1461/21
správa a údržba 789 2264
Povodie Váhu, závod Sereď  
dom poriečneho 789 2086
Vojenský útvar 1049 Sereď , Kasárenská ulica  
dozorný útvaru 0960 386370
0960 386379 (fax)