Kancelária primátora mesta Sereď

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Tomčányi Martin, Ing.
primátor mesta
22233031 789 2470
0905 601 174
primator@sered.sk
Veselický Ľubomír, Bc.
zástupca primátora
24234031 789 2934
0905 592 707
viceprimator@sered.sk
Račák Miroslav, Mgr.
referent krízového riadenia
referát krízového riadenia36110
0918 815 728
miroslav.racak@sered.sk
Bíro Branislav, Ing.
projektový manažér
referát mestských projektov20229
0917 448 115
projman@sered.sk
Kolláriková Jarmila
asistentka primátora
sekretariát primátora21232031 789 2470

primator@sered.sk