Kancelária primátora mesta Sereď

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Tomčányi Martin, Ing.
primátor mesta
22233031 789 2470
0905 601 174
primator@sered.sk
Veselický Ľubomír, Bc.
zástupca primátora
24234031 789 2934
0905 592 707
viceprimator@sered.sk
Račák Miroslav, Mgr.
referent krízového riadenia
referát krízového riadenia36110
0918 815 728
miroslav.racak@sered.sk
Bíro Branislav, Ing.
projektový manažér
referát mestských projektov20229
0917 448 115
projman@sered.sk
Kolláriková Jarmila
asistentka primátora
sekretariát primátora21232031 789 2470

primator@sered.sk


Kancelária kontrolóra mesta Sereď

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Horváthová Zuzana, Mgr.
mestská kontrolórka
30128
0907 736 839
kontrolor@sered.sk


Kancelária prednostu mestského úradu

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Krajčovič Tibor, Ing.
prednosta mestského úradu
27235031 789 6033

prednosta@sered.sk
Koričanský Branislav, Bc.
referent verejného obstarávania a správy webu
35190
0905 335 839
branislav.koricansky@sered.sk
Himpán Ján, Ing.
zodpovedný vedúci areálu Váh a zimnej a letnej údržby mesta
31255
0918 815 726
jan.himpan@sered.sk
Pastuchová Zuzana, JUDr.
vedúca právneho referátu
právny a majetkový referát29242
0918 450 851
zuzana.pastuchova@sered.sk
Nagyová Darina
nájmy
právny a majetkový referát16237
0907 642 167
darina.nagyova@sered.sk
Vančo Radovan, Bc.
informatik
referát správa IT11243
0918 450 854
informatik@sered.sk
PaedDr. Bc. Vašková Kasáková Daniela
vedúca referátu životného prostredia, ochrana prírody a krajiny
referát životného prostredia2249
0918 194 924
daniela.vaskova-kasakova@sered.sk
Navrátilová Katarína Ing.
referent životného prostredia
referát životného prostredia4188
0905 822 016
katarina.navratilova@sered.sk
Vohláriková Zuzana, Bc.
referent odpadového hospodárstva
referát životného prostredia4189
0907 736 841
zuzana.vohlarikova@sered.sk
Opátová Lucia, Bc.
miestny poplatok za komunálny odpad a zberný dvor mesta Sereď
referát životného prostredia4279
0948 340 037
lucia.opatova@sered.sk
Ing. Ivančíková Daniela
asistentka prednostu
sekretariát prednostu26101031 789 6033

mu@sered.sk


Organizačné oddelenie

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Adamčíková Silvia, PhDr
vedúca oddelenia
9254
0905 556 879
silvia.adamcikova@sered.sk
Vavrová Karmen
matrikárka
matričný úrad7261031 789 2215

matrika@sered.sk
Navrátilová Katarína
spojovateľka
pult prvého kontaktuKPK231031 789 2392

Paldanová Oľga
spojovateľka
pult prvého kontaktuKPK231031 789 2393

Muhová Zdenka
podateľna
pult prvého kontaktuKPK246

podatelna@sered.sk
Beáta Bírová
overovanie a osvedčovanie
pult prvého kontaktu a správa registratúryKPK270

podatelna@sered.sk
Pešková Viera
referent evidencie obyvateľstva a budov
referát evidencie obyvateľstva a budov8253

viera.peskova@sered.sk
Mrnková Mária, Ing.
referent pre sociálnu oblasť
referát pre sociálnu oblasť6251
0948 661 266
maria.mrnkova@sered.sk
Šiláková Miriam, Ing.
pult prvého kontaktu a správa registratúry
správa registratúryreg247

miriam.silakova@sered.sk


Finančné oddelenie

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Florišová Eva, Ing.
vedúca oddelenia
15238
0918 450 855
ekonom@sered.sk
Ozimyová Mária, Mgr.
evidencia majetku mesta
referát evidencie majetku mesta17239

maria.ozimyova@sered.sk
Kiššová Martina
referent správy daní a poplatkov, personalistika
referát personálny a mzdový12264

martina.kissova@sered.sk
Bašová Jana
mzdárka
referát personálny a mzdový12266

jana.basova@sered.sk
Dvorská Ingrid
účtovníčka
referát rozpočtovníctva a účtovníctva14257

ingrid.dvorska@sered.sk
Hilková Martina
účtovníčka
referát rozpočtovníctva a účtovníctva14258

martina.hilkova@sered.sk
Halánová Jana
referent správy daní a poplatkov
referát správy daní a poplatkov13241
0907 642 168
jana.halanova@sered.sk 
Bőhmová Kristína
pokladníčka
referát správy daní a poplatkov5244

kristina.bohmova@sered.sk


Oddelenie rozvoja mesta

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Marián Šišo, Ing.
vedúci oddelenia
2269
0905 556 880
marian.siso@sered.sk
Klinka Michal, Ing.
referent dopravy
referát dopravy2267
0918 963 237
michal.klinka@sered.sk
Ševeček Adrián
referent investičnej výstavby
referát investičnej výstavby2269
0907 983 608
adrian.sevecek@sered.sk
Kišš Peter
referent komunálnych služieb
referát komunálnych služieb3248
0918 450 856
peter.kiss@sered.sk


Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Halabrínová Anna, Ing.
vedúca oddelenia
34230
0918 450 852
anna.halabrinova@sered.sk
Halabrínová Anna, Ing.
referent pre územné plánovanie
referát územného plánovania34230
0918 450 852
uzemnyplan@sered.sk
Bieliková Zuzana
referent pre Sereď, Šoporňa
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34182
0907 642 166
zuzana.bielikova@sered.sk
Švehlová Zdena, Ing.
referent pre Sereď
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34184
0907 642 166
zdenka.svehlova@sered.sk
Ševečková Kvetoslava
referent pre obce Dolná Streda, Šintava, Pata, Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku32263
0907 642 166
kvetoslava.seveckova@sered.sk
Pisárová Michaela
referent
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku32259
0907 642 166
michaela.pisarova@sered.sk
Višvardová Xénia
administratívny pracovník
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34183

xenia.visvardova@sered.sk


Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Kováčová Silvia, Mgr.
vedúca oddelenia
18228
0918 450 853
skolstvo@sered.sk
Vadovičová Jana, Mgr.
referent pre rodinu
referát pre rodinu10245

jana.vadovicova@sered.sk
Šuláková Eva, Ing.
referent školstva
referát školstva19265

skolstvo.ekon@sered.sk
Račák Miroslav, Mgr.
referent spoločného školského úradu
referát spoločný školský úrad36110
0918 815 728
skolskyurad@sered.sk
Kavoňová Eva
referent športu a kultúry
referát športu a kultúry19268

skolstvo.sport@sered.sk