Oddelenie rozvoja mesta

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Marián Šišo, Ing.
vedúci oddelenia
2269
0905 556 880
marian.siso@sered.sk
Klinka Michal, Ing.
referent dopravy
referát dopravy2267
0918 963 237
michal.klinka@sered.sk
Ševeček Adrián
referent investičnej výstavby
referát investičnej výstavby2269
0907 983 608
adrian.sevecek@sered.sk
Kišš Peter
referent komunálnych služieb
referát komunálnych služieb3248
0918 450 856
peter.kiss@sered.sk