Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Meno a funkcia Referát Kancelária Klapka Kontakty
Halabrínová Anna, Ing.
vedúca oddelenia
34230
0918 450 852
anna.halabrinova@sered.sk
Halabrínová Anna, Ing.
referent pre územné plánovanie
referát územného plánovania34230
0918 450 852
uzemnyplan@sered.sk
Bieliková Zuzana
referent pre Sereď, Šoporňa
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34182
0907 642 166
zuzana.bielikova@sered.sk
Švehlová Zdena, Ing.
referent pre Sereď
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34184
0907 642 166
zdenka.svehlova@sered.sk
Ševečková Kvetoslava
referent pre obce Dolná Streda, Šintava, Pata, Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku32263
0907 642 166
kvetoslava.seveckova@sered.sk
Pisárová Michaela
referent
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku32259
0907 642 166
michaela.pisarova@sered.sk
Višvardová Xénia
administratívny pracovník
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku34183

xenia.visvardova@sered.sk