Lokality 'Voľný pohyb psa povolený'

1. Garbiarska ul. č. 49/48 (pri hrádzi)
2. Garbiarska ul. – za bytovým domom č. 50/51
3. Mlynárska ul. č. 40/34 (pri kotolni)
4. Novomestská ul. č. 34
5. Nám. Slobody č. 31/12 (vnútroblok)
6. M. R. Štefánika (pri fy Hubert)
7. Cukrovarská ul. – pri garážach
8. Cukrovarská ul. – za bytovým domom č. 758/2
9. ul. D. Štúra - vnútroblok pri sídle SBD
10. Fándlyho sídl. č. 754
11. park D. Štúra - pred bytovým domom č. 1011
12. Pažitná ul. č. 1014/23
13. Pažitná ul. č. 1017/37
14. Spádová ul. – za OD Jednota, pred byt. domom č. 1142
15. Poštová ul. – park Madona
16. Čepenská ul. – medzi bytovými domami č. 1214 a č. 1213
17. Jesenského ul. – pri kotolni
18. Dolnomajerská ul. pri byt. domoch č. 1133 a č. 1131

V každej lokalite „Voĺný pohyb psa povolený“ je umiestnená zberná nádoba na psie exkrementy.

Zákazová tabuľka „Vstup so psom zakázaný“ označuje všetky verejné zelené plochy s detskými ihriskami, do ktorých je vstup so psom zakázaný.