Materská škola ul. Komenského č.1137/37 v Seredi


Adresa: ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
Email: mskomsered@azet.sk
Internetová adresa: http://mskomenskehosered.webnode.sk

Riaditeľka: Bc. Iveta Fraňová
Telefón: 0911 011 508 E-mail: mskomsered@azet.sk

Počet pedagogických zamestnancov: 23
Počet tried: 11

Vedúca školskej jedálne :Jana Adamčová
Telefón: 0911 448 530 E- mail : veducasjmskom@gmail.com
Ekonomický úsek : Bibiana Prívozníková

Materská škola ul. Komenského č. 1137/37 "A"
Zástupkyňa : Bc. Katarína Martinkovičová
Telefón: 0901702812 E-mail : komazastupkyna@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 7
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Komenského č. 1227/8 "B"
Zástupkyňa : Bc. Jana Ferenczyová
Telefón: 031/ 789 43-13 E- mail : mejesered@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Murgašova č.1991/8, 926 01 Sereď
Zástupkyňa :Daniela Andrisová E-mail : msmurgasova@gmail.com
Telefón: 0911787694 E-mail : msmurgasova@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet tried: 3

Elokované triedy na ul. Podzámska 2660/11, 926 01 Sereď
Zástupkyňa : Mgr. Nikola Žáková
Telefón: 0903272766 E-mail : pozastupkyna@gmail.com
Počet pedagogických zamestnancov: 4
Počet tried: 2