Mestský rozhlas

Prevádzkovanie mestského rozhlasu za nasledovných podmienok

Frekvencia vysielania:

PONDELOK - ŠTVRTOK : dva-krát denne o 10.00 a 14.30 hod.
PIATOK : 10:00 hod.
prípadne podľa potreby

Osoba zodpovedná za prebratie oznamu :
Karmen Vavrová, kancelária č.7 (matrika)
Tel: 031 789 20 94 kl.261, 031 789 22 15, e-mail: matrika@sered.sk

Za oznam sa platí úhrada pri zadaní v hotovosti alebo bankovým prevodom.


Sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase

Bezplatne :

  • oznamy mesta,
  • akcie, ktoré organizujú mestom zriadené organizácie
  • straty a nálezy,
  • vyhlasovanie oznámení od plynárenských, energetických a vodárenských spoločností – poruchy , havarijné stavy a odstávka dodávky energií,
  • vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy,
  • vyhlasovanie športovým klubom, zväzom a iným občianskym združeniam, ktoré majú verejnoprospešný charakter,

Za úhradu vo výške 5 €/deň v rozsahu 40 sekúnd :
  • vyhlasovanie občanom,
  • vyhlasovanie pracovných ponúk,
  • vyhlasovanie podnikateľským subjektom,

Aktuálne oznamy mestského rozhlasu


Aktuálne oznamy mestského rozhlasu

Archív hlásení mestského rozhlasu