Informácie o prenájme majetku samosprávy tretím osobám

MAJETOK DÁTUM PRENÁJMU ÚČEL NÁJOMCA
časť stavby v býv.kasárňach Váh 22.9.2015 sklad materiálu OZ Tulák, Sereď
bytový dom na Čepenskej 4305 16.3.2016 umiestnenie antény Exprestech Vinohrady n/V
Legionárska č.p 1127 27.4.2015 prevádzka denného centra OZ Pomocníček Sereď
M.R.Štefánika - káblovka 24.2.2014 kanc.+tech.zariadenie ATS SLOVAKIA s.r.o.
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 08.12.2016 autocvičisko Peter Urbánek-Autoškla BB
spevnená plocha v býv.kasárňach "Váh" 0824.06.2011 autocvičisko Peter Mánik,súkr.autoškola MI-MA
Ivana Krasku 2464/38 09.12.2008 zdravotná starostlivosť Mestská poliklinika Sereď, s.ro.
Kuzmányho ul č.3054, býv.lekáreň 19.06.2014 sklad materiálu PRO-TEC Slovakia,spol.s.r.o.
domy smútku-Kasárenská, Hornočepenská 01.01.2017 cintor.a pohrebné služby Edita Kašíková
Športová hala,,RELAX“-Mlynárska ul. 21.11.2016 šport.-relaxačná činnosť Oľga Chánová
DK - Školská 23.11.2016 kult.činnosť SMS s.r.o.
Štadión-Športová 27.02.2012 špotová činnosť SMS s.r.o.
Garbiarska 3964 09.12.2016 podnikateľská činnosť SMS s.r.o.
budova na Krásnej ul.1312/32 29.7.2015 sklad materiálu HIT Slovensko s r.o.
časť budovy Jesenského 13.11.2012 služby rodinám s mal.deťmi OZ RC MAMA klub Sereď
budova na Novomestskej ul. 53 30.05.2015 pre potreby organizácie Sl.zväz zdrav.postihnutých
kanc. v mestskom múzeu 30.04.2004 informačno-propag.centrum Obč.združenie Vodný hrad
časť budovy na Legionárskej 1127 12.5.2015 kancelárie,sklady Naša domová správa
budova na Školskej c ul.s.č.117 20.5.2003 pre potreby školy Gymnázium V.Mihálika
dvojgaráž-Cukr.ul.3518 1.2.2000 oprava motor.vozidiel Igor Lehota
č.p. 3061/8 22.09.2004 reklamné zariadenie- totem ČSOB
parc.č.1816/1, 2835/5,3005/1,3063/1 12.02.2014 reklamné zariadenia Billboardovo, s.r.o Sereď
parc.č.2816/1 15.04.2004 reklamný panel euroAWK
parc.č.427 01.01.2017 reklamný panel Media reprezentative
parc.č.3061// 23.09.2009 osadenie rekl. Zariadenia NOREA
parc.č.2861/1,427/1 ,28/16/1 a 2816/6 30.01.2007 osadenie reklam.panelov NUBIUM
parc.č. 2850/1 01.02.2010 osadenie reklam.panelov NUBIUM
orná pôda, -5,921 ha 10.10.2012 poľnohosp. Účely Agrozel Dolná Streda
parcely 5/1, 5/4 - 7591 m2 27.04.2015 tenisový areál Tenisový klub Sereď
2485/9-273 m2 23.11.2016 záhrada Chlebík Ján
parc.294 - 40 m2 29.02.2016 plocha pre zásobovanie Delinčáková Ivana
1840/118-287m2 24.03.2013 spevnená plocha Chlebík Milan
parcelaq č. 1106/2-1400m2 19.06.2014 spevnená plocha Hracho Miloš
parcely 580/5 a 579/3-465m2 28.02.2014 spevnená plocha Občan rozhodni, o.z.
pč..952 - 413m2 14.06.2013 záhrada Loffler Daniel
parcely č. 154/1,124/8,124/7128,3-2897m2 12.06.2013 záhr.osada ZO SZZ -Sereď mesto
951/3-1025m2 01.10.2013 záhrada Spol.vlastníkov bytov
pč.1732-682m2 23.09.2013 záhrada Šimo Dušan
pč.1732-371m2 23.09.2013 záhradky Obyvat.Bratislavská
č.p. 2485/11, 2485/10, 2485/12-360m2 26.06.2014 záhrada a dvor Ivan Kriška, Mgr.
č.p. 166/4-25m2 23.09.2013 predzáhradka Halánová Jana
č.p.4012, k.ú.Sereď 22.05.2013 bioskládka Tekadex, s.r.o.Chynorany
parc.3129/4,3129/5 12.11.2012 trhovisko R.Matuška ,Śportclub
PČ267/1-438m? 27.9.2012 záhrada Gréčová Iveta
PČ527 ,PČ. 540- 447 m2 2.5.1999 pod budovou, park. NAREL,spol.s.r.o.
PČ 2468/2-621m? 21.9.2007 záhrada Klčo Emil
PČ 126/166-212m? 01.10.2003 záhrada Chatrnúchová Kristína
PČ 126/163-211m? 01.10.2003 záhrada Tkáč Igor
PČ 126/165-212m? 01.10.2003 záhrada Tkáč Marian
PČ 126/161-165m? 13.11.2013 záhrada Galbavá Miriam
PČ 126/162-235m? 01.10.2003 záhrada Pôsinger Igor
PČ 126/164-212m? 01.10.2003 záhrada Mlynár Marián Ing.
PČ 126/167-233m? 15.11.2005 záhrada Karas Emil a manž.
PČ 126/152-386m? 15.10.2003 záhrada Kubánek Ľubomír, Ing.
PČ 126/1-40m? 22.05.2001 predzáhradka Buch Milan
PČ 126/1-62m? 22.05.2001 záhrada Janda Ján, Ing.
PČ 556/1-3m? 04.07.2002 pod schodami Bučeková Zuzana
PČ 3005/1-512m? 25.09.2001 bezbariérový prístup VÚB,a.s.
PČ 500/3-255m?,PČ 498/130-20m? 13.2.2007 záhrada Farská Margita
PČ 3614-2-22.612m? 31.12.2001 záhradk. osada SZZ pri NVZ
PČ 126/1-54m? 02.11.2004 predzáhradka Bartoš Igor
PČ 3061/8-6m? 22.06.2004 uloženie kvet.stojana Hvojníková Andrea
PČ 498/129,PČ 498/130-65m? 31.10.2006 záhrada Hajdu Radovan
PČ 919/2-22m? 27.12.2007 výstavba schodiska Šuláková Gabriela
PČ 498/126,PČ 498/130-260m? 30.10.2006 záhrada Kubica Peter
stĺp 4 a 17 6.12.2016 informačno-nav.tabula EGLO Slovensko, s.r.o.
stĺp č, 5/67 14.11.2012 informačno-nav.tabula MVDr.Bozalka
na ul.MRŠ 02,05.2013 informačno-nav.tabula Marek Velický-VEMA REAL
Stĺp č. 3/87 12.12.2006 informačno-nav.tabula Vladimír Tomčányi - AB
stĺpy č. 5/107,5/84, 5/69 26.1.2010 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
stĺpy č. 105, 68, 2/11 1/52 16.06.2011 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
stĺp č. 10/13 9/52 , 3/92, 46 12.01.2007 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
stĺpy č. 9/49, 10/31 1/31 5/82, 5/101 02.01.2009 informačno-nav.tabula Duo Creative,s.r.o.
stĺp č. 5/85 11.02.2011 informačno-nav.tabula SPOTLIGHT s.r.o.
stĺp "D 27.09.2011 informačno-nav.tabula ROS reklamná spoločnosť
stĺpy č. 1/50, 5/79 11.1.2012 informačno-nav.tabula Roman Raninec
stĺp č. 20/11 18.6.2012 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
stĺp.č. 5/108 15.5.2014 informačno-nav.tabula ARDSYSTÉM
parc.č.1109/100 - 40 m2 2.3.2015 parkovisko Miloš Sabo
p.č. 1892 - 25m2 31.5.2016 parkovisko EldiGroup
p.č. 733/6.780/11,1873/2-1120m2 3.3.2015 parkovisko LRLProfitech
p.č.733/13,374/2-450m2 12.10.2015 parkovisko LRLProfitech
p.č.929/4-. 30 m2 16.12.2014 parkovisko FOREKO
pč3063/4 14.11.2014 parkovisko SOMANA PLUS
919/2-25m2 19.06.2014 parkovisko Ing. Patrik Války
pč1892-66m2 13.11.2013 parkovisko Jozef Sokol - DIZZY
PČ 121-27m? 21.11.2007 parkovisko TEEN CHALLENGE
PČ 919/2-48,18m? 17.06.2013 parkovisko PSP Holding Šintava
PČ 3063/1-70m? 29.09.2008 parkovisko Branislav Bokora-Hudeková
PČ 556/1-597m? 16.03.2005 parkovisko Branislav Bokora
PČ 3063/1-37,5m? 19.11.2008 parkovisko Eva Hrdlicová
PČ 919/2-22m? 12.05.2009 parkovisko Ing.Tibor Gál
PČ 1890/14-30m? 10.11.2005 parkovisko MUDr.Elena Gáletová
PČ 3063/1-62,5m? 15.05.2008 parkovisko Igor Urban a manž.
PČ 2812/1-30m? 258.12.2005 parkovisko Dušan Bellay
PČ 1893-38m? 31.05.2011 parkovisko MVDr.František Janíček
PČ 3063/1-190m? 12.03.2009 parkovisko Juraj Krivošík
PČ116/1-30m? 21.2.2012 parkovisko Mgr.Viliam Slabý
PČ 362/1-56,5m? 01.04.2009 parkovisko Gabriel Lapoš
PČ 3063/1-15m? 19.12.2011 parkovisko Pavol Zachar - ELEKTROSERVIS
PČ 3061/31-263m? 15.03.2005 parkovisko BART STYLEs.r.o.
PČ 1887/43-33m? 24.07.2006 parkovisko Ing.Romeo Tanuška
PČ 2816/1-104m? 29.04.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
PČ 2816/1-58m? 28.12.2005 parkovisko Ing.Peter Melicher
PČ 1893-35m? 21.6.2012 parkovisko MVDr.Radovan Bozalka a manž.
PČ3005/1-16m? 2.1.2002 stánok s predajom kvetov Alžbeta Bengeová
PČ427-11m? 7.5.2010 stánok s predajom medu Dušan Bellay - DUMA
PČ 1027,PČ427 01.11,1992 ,,trafika“ ROYAL PRESS
PČ250/2-20m? 26.11.2010 ,,trafika“ Monika Mrázeková
PČ3005/1-16m? 26.11.2010 kaderníctvo Daniela Henčeková
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Takáč František
časť parc.č.1036 - 18 m 28.6.2008 umiestnenie garáže Žiljak Pavol
časť parc.č.1036 - 18 m 13.12.2012 umiestnenie garáže Vidovičová Slávka, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 6.11.1998 umiestnenie garáže Tóth Pavel
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Tomanová Renáta
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Tkáč.Miroslav,Ing
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Šiška Rudolf
časť parc.č.1036 - 18 m 19.6.2014 umiestnenie garáže Svátek Marián
parc.č.241/1 - 18 m 20.5.2005 umiestnenie garáže Strecký Igor
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Ryba Ján, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Roman Pauer-KOVOPPP
časť parc.č.1036 - 18 m 1.4.2005 umiestnenie garáže Radošovská Iveta
parc.č.241/1 - 18 m 20.5.2005 umiestnenie garáže Pytel Vladislav
časť parc.č.1036 - 18 m 2.3.2015 umiestnenie garáže Polednáková Zuzana
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.2009 umiestnenie garáže Polák Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 26.6.2003 umiestnenie garáže Petroušeková Mária
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Petroušek Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 21.2.2012 umiestnenie garáže Pauer Zdenko
časť parc.č.1036 - 18 m 26.11.2010 umiestnenie garáže Mitas Miloš
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Mináriková Anna
časť parc.č.1036 - 18 m 24.11.2011 umiestnenie garáže Mihálik Miloš
časť parc.č.1036 - 18 m 26.6.2008 umiestnenie garáže Marikovský Ladislav
parc.č.241/3 - 23 m 10.5.2007 umiestnenie garáže Macháčoví M.a K.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Lopašovský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Lašáková Marta
časť parc.č.1036 - 18 m 01.04.05 umiestnenie garáže Kuzniar Branislav
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Kršiaková Alena, Mgr.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Kozák Vincent
časť parc.č.1036 - 18 m 30.4.2008 umiestnenie garáže Kortišová Marie
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Kondelová Jana
časť parc.č.1036 - 18 m 18.1.1999 umiestnenie garáže Komínková Mária
časť parc.č.1036 - 18 m 14.12.2015 umiestnenie garáže Klempererová Oľga
časť parc.č.1036 - 18 m 18.9.2014 umiestnenie garáže Kavický Tomáš
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.1998 umiestnenie garáže Kátrová Eva, MUDr.
časť parc.č.1036 - 18 m 18.3.2013 umiestnenie garáže Jánošík Juraj
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Janíček František, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 10.3.2016 umiestnenie garáže Irsák Dušan
časť parc.č.1036 - 18 m 30.4.2014 umiestnenie garáže Chudačik Štefan
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Húšťava Milan, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Hrušovský Teodor
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Hrašna Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 17.09.12 umiestnenie garáže Fidler Jozef
časť parc.č.1036 - 18 m 28.6.2008 umiestnenie garáže Fándli Eduard
časť parc.č.1036 - 18 m 18.11.2015 umiestnenie garáže Dzivá.Adriana, Ing
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Dvorský Miloš, Ing.
časť parc.č.1036 - 18 m 30.4.2013 umiestnenie garáže Dúbravcová Andrea
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Čmarada Miroslav
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Červeň Igor
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Čemez František
časť parc.č.1036 - 18 m 13.11.2013 umiestnenie garáže Čechovič Miloš
časť parc.č.1036 - 18 m 9.11.1998 umiestnenie garáže Buch Karol
časť parc.č.1036 - 18 m 18.12.1998 umiestnenie garáže Brestovanský Vladimír
časť parc.č.1036 - 18 m 5.10.2000 umiestnenie garáže Bosý František
časť parc.č.1036 - 18 m 21.6.2012 umiestnenie garáže Bombera Ján
časť parc.č.1036 - 18 m 28.1.2008 umiestnenie garáže Biščiak Ján
časť parc.č.1036 - 18 m 17.9.2012 umiestnenie garáže Belička Viliam
časť parc.č.1036 - 18 m 12.11.1998 umiestnenie garáže Bátorová Emília
časť parc.č.1036 - 18 m2 12.11.1998 umiestnenie garáže Banič Peter
parc.č. 427-38m? 24.11.2011 umiestnenie garáže Autoškola Prof. Holúbek