Seredský hodový jarmok

História

Trhy a jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí aj v minulosti. Týždenné alebo výročné trhy podporovali samotný rozvoj stredovekých miest. Umožňovali nielen poľnohospodárom, ale aj remeselníkom predať a vymeniť, hlavne domáci sortiment. Postupne sa trhový sortiment menil na cielenú výrobu tovaru, ktorý bol vyhľadávaný, mal odbyt a bol potrebný.
Strategická poloha Serede na hlavnom cestnom ťahu z Bratislavy do Nitry, ale aj blízkosť Šintavského hradu podnietili hospodársky rozvoj, ktorý od začiatku 15. storočia vyústil do premeny dediny (villa) na mestečko (oppidum). Priame doklady o trhu a jarmoku v Seredi pochádzajú z roku 1422, 1514 a z roku 1524.
Trhy predstavovali aj jednu zo spoločenských udalostí. Konali sa v prevažnej miere jedenkrát do týždňa. V roku 1689 bolo udelené mestu Sereď, od kráľa Leopolda II., právo na konanie týždenných trhov. Na týždenných trhoch sa ponúkali roľnícke a remeselnícke produkty. Od polovice 19. storočia sa týždenné trhy konali v utorok a v piatok. Trhy s drevom trvali 14 dní a organizovali sa dvakrát do roka, a to na sviatok sv. Jána a na sviatok sv. Terézie. Začiatkom 20. storočia sa pred jarmokmi konali tzv. dobytčie trhy, na ktorých sa pravidelne zúčastňoval aj zverolekár. Týždenné trhy organizované v Seredi boli veľmi dôležité aj pre predaj obilnín. Datuje sa že, v roku 1864 sa v Seredi na trhoch predalo viac kukurice ako v blízkej Trnave, alebo väčšej Bratislave.
Okrem týždenných trhov, ktoré sa konali v presne určené dni, existovali aj výročné trhy a jarmoky. Jarmočné právo, teda právo konať v danom meste jarmoky bolo v minulosti dosť výnimočné najmä tým, že ho udeľoval sám panovník. Hoci jarmoky boli zdrojom značných finančných príjmov bol prísne regulované. Zároveň mali jarmoky priaznivý vplyv na mestá a ich okolie. Jarmoky sa konali v deň sviatkov svätých a hodový jarmok (kermaš) na sviatok patróna kostola. V druhej polovici 19. storočia sa v Seredi konali jarmoky na Hromnice (2. február), na sviatok sv. Žofie (15. máj), na sviatok sv. Jána (24. júna), Nanebovzatia Panny Márie (15. august) a na sviatok sv. Terézie (15. október). Aby na jarmokoch a trhoch nedochádzalo k zbytočným konfliktom a šarvátkam, bol postupne vytvorený tzv. trhový poriadok. Na jeho dodržiavanie dohliadal samotný richtár s dvomi pomocníkmi. Kontrolovali ponúkaný tovar na jarmoku, ale aj správnosť váh a mier.
Jarmoky predstavovali neodmysliteľnú súčasť seredského života, keďže v priebehu jarmočných dní množstvo ľud nielen obchodovalo, ale aj komunikovalo, veselilo sa, a tak vytváralo osobitnú atmosféru, ktorá sa traduje až do súčasnosti.

Súčasnosť - Seredský hodový jarmok 2012

Seredský hodový jarmok bol oficiálne otvorený v piatok 22.júna o 15:00 hod. slávnostnou fanfárou. Otváral ho primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a riaditeľ Domu kultúry František Čavojský. Trojdňový kultúrny program bol pre návštevníkov jarmoku zostavený tak, že si mohol vybrať naozaj každý. Počas troch dní v čase od 12:00 -13:00 hod. prebiehala ,,šťastná hodinka“, kedy boli všetky atrakcie a kolotoče za poplatok len 0,50 centov. V piatok to roztočila Boršičanka -dychovka z Moravy, Vrbovskí víťazi zahrali publiku na netradičných hudobných nástrojoch a návštevníkov zaujali aj šermiarske vystúpenia, ktoré mali svoj príbeh. Trošku exotiky priniesla do Serede kubánska skupina Rolly a Presium Kubana. Piatkový večer však definitívne patril skupine Vidiek. Janko Kuric na pódiu predviedol úžasnú šou a v publiku vládla vynikajúca atmosféra. Na tento zážitok budú Seredčania ešte dlho spomínať. Zábava pokračovala diskotékou s Európou 2 v Dome kultúry. V sobotu to v poobedňajších hodinách rozkrútila kapela Kabát Revival. Zahrala tie najlepšie hity tejto skupiny. Chlapci podali naozaj perfektný výkon. Tanečnú šou predviedli členovia HIP HOP fakulty Sereď pod vedením Johnnyho Perfekta a Melánie Kasenčákovej. Nové talenty hľadali aj v publiku. Tí museli následne predviesť svoj tanečný potenciál priamo na pódiu pred obecenstvom, ktoré svojim potleskom nakoniec rozhodlo o víťazovi. Frisson Brass – Seredský Big Band sa na tomto pódiu predstavil po prvýkrát. Ide o 17 členné zoskupenie vynikajúcich muzikantov, ktorí pôsobia v tejto zostave iba dva mesiace. Zahrali swing, pop, rock, funky, ale aj jazz. Premiéra dopadla na výbornú. Najlepším hodnotením je obrovský potlesk a na ten veru nemuseli čakať. Čači Vorba je poľsko-ukrajinské zoskupenie, ktoré ponúklo publiku zmes balkánskej, karpatskej a rómskej hudby. Odteraz majú svojich fanúšikov aj v Seredi. Prísne bezpečnostné opatrenia okamžite zavládli po príchode kapely Musitany Hope a jej speváka Martina Haricha. Fanúšičky okamžite zaplnili okolie pódia a tak spevák vystúpil z auta až tesne pred vystúpením. Plné ruky práce mali v tomto momente príslušníci MsP, ktorí museli speváka doslova strážiť. No to, čo nasledovalo potom, bol čistý adrenalín. Spevák to spolu s kapelou rozprúdil tak, že koncert bol skutočným zážitkom a to nie len pre násťročných. Atmosféra bola jednoducho vynikajúca. Po Martinovi Harichovi nastúpila na scénu kapela Elán Revival. Odpálili tie najväčšie hity skupiny Elán všetky ruky boli hore, spievalo sa a tancovalo. Pôvodne pripravený repertoár natiahli o niekoľko pesničiek bez rozdielu času, čo publikum ocenilo potleskom. Jednoducho chalani zo skupiny Elán Revival ukázali, že sú muzikanti vysokej kvality. Užívali si to spolu s fanúšikmi a vôbec pritom nešlo o čas, ale o prežitú atmosféru a dobrý pocit z odvedeného prejavu. Hodová zábava pokračovala v dome kultúry, kde sa tancovalo až do rána. Nedeľa bola veľmi horúca, no aj napriek tomu to návštevníkov jarmoku neodradilo a prišli si vychutnať spoločnosť Seredského Dixieland Bandu. Bez tejto zostavy by jarmok nebol jarmokom. Koncert bol famózny a tí, ktorí ich chcú ešte toto leto vidieť a počuť, sú očakávaní v Múzejnej záhrade 24. augusta o 19:00 hodine, kde budú vystupovať v rámci Seredského kultúrneho leta. Marián Bango – charizmatický a vždy dobre naladený spevák zaspieval nádherné piesne zo svojho repertoáru. Publikum pobavil spolu s manželkou aj veselými príhodami zo svojho súkromia. Po dlhých rokoch opäť do Serede zavítal aj vynikajúci spevák Jožka Černý s kapelou Grácia. Publikum ho už túžobne očakávalo a po jeho príchode neostalo pod pódiom ani jedno voľné miesto. Záverečný koncert bol dôstojným ukončením XIII. ročníka Seredského hodového jarmoku.

Galériu fotografií a originál článku nájdete tu.