Správa majetku Sereď s.r.o. - Základné informácie

Správa majetku Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď

IČO: 46 439 773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK 2820006002
zapísaná okr.súd Trnava číslo vložky: 28462/T
Štatutárny orgán:

Meno : Mgr. Ing. Daniela Vargová
Funkcia : konateľka
Vek : 47 rokov
Vzdelanie: Bratislavská vysoká škola práva - Fakulta práva, Bratislava a Slovenská technická univerzita – Chemicko-technologická fakulta, Bratislava
Zamestnania pred nástupom do funkcie: mesto Šaľa – prednostka Mestského úradu Šaľa
Členstvo v obchodných spol. a neziskových organizáciách pred nástupom do funkcie: Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR
Email: sms.konatel@gmail.com

banka: č.ú. 5022197572/0900
webové sídlo: www.sms.sered.sk
Výpis z obchodného registra Dokument vo formáte pdf [682KB]
Vyhlásenie o vklade nehnuteľností do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. Dokument vo formáte pdf [76KB]