BASKETBAL

AŠK Lokomotíva Sereď


AŠK Lokomotíva SereďAdresa: ul M.R.Štefánika 2997, 926 01 Sereď

Web: www.lokosered.sk

Facebook: https://www.facebook.com/bkasklokosered

Prezident AŠK: Pavol Skubeň

Ďalší členovia prezídia AŠK: Marián Majerník, Roman Pekarík, Bohuš Láštic, Albert Kudela

 

Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch s právnou subjektivitou.

AŠK tvoria športové kluby:

BK Lokomotíva SereďBasketbalový klub
predseda: Marián Majerník
email: majernik.gastro@gmail.com


Klub turistiky
predseda: Bohuš Láštic
email: zuzanalasticova@gmail.com

 

Klub rekreačného športu
predseda: Albert Kudela
email: albert.kudela@gmail.com

 

AŠK sa stará o rozvoj športu v meste Sereď v tých odvetviach, v ktorých vyvíjajú svoju činnosť ŠK AŠK, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu a na zlepšovanie jeho podmienok.


Školský basketbalový klub Sereď


Školský basketbalový klub Sereď Adresa: Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
IČO: 50095382
DIČ: 2120274728
Web: www.sbksered.sk
Facebook: https://www.facebook.com/SBKSered/


Správna rada:
Vladimír Ujlacký - predseda - štatutárny zástupca klubu
PaedDr. Jaroslav Čomaj - podpredseda - štatutárny zástupca klubu
Roman Pekarík - člen

Všetky informácie o činnosti klubu nájdete na www.sbksered.sk

Športový klub ŠBK Sereď je dobrovoľným združením občanov, je založený za účelom uspokojovania rozvoja a podpory telesnej kultúry a športu detí a mládeže so zameraním na rozvoj pohybových aktivít a basketbalu.


Stanovy ŠBK Sereď boli zaregistrované na Ministerstve vnútra dňa 17.12.2015. Právne náležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a zákonom č. 83/1990 Zb.z. v platnom znení o združovaní občanov.