Územnoplánovacie podklady

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská ulica, Sereď - časť 3 lokality BI-44

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská ulica, Sereď - časť 3 lokality BI-44 - zadanie Dokument vo formáte pdf [941KB]
Urbanistická štúdia IBV Kasárenská ulica, Sereď - časť 3 lokality BI-44 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [247KB]

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica, Sereď- časť 3a lokality BI-17

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica, Sereď- časť 3a lokality BI-17 - zadanie Dokument vo formáte pdf [1MB]
Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica, Sereď- časť 3a lokality BI-17 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [255KB]

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď- časť 2a lokality BI-17

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď- časť 2a lokality BI-17 - zadanie Dokument vo formáte pdf [1017KB]
Urbanistická štúdia IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď- časť 2a lokality BI-17 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [251KB]

Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“

Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - grafická časť 01 Dokument vo formáte pdf [37MB]
Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - grafická časť 02-07 Dokument vo formáte pdf [3MB]
Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“ - textová časť Dokument vo formáte pdf [13MB]

Urbanistická štúdia IBV ul. Športová, Sereď, lokalita BI- 08/2

Urbanistická štúdia IBV ul. Športová, Sereď, lokalita BI- 08/2 - zadanie Dokument vo formáte pdf [718KB]
Urbanistická štúdia IBV ul. Športová, Sereď, lokalita BI- 08/2 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [251KB]

Urbanistická štúdia IBV ul. Slnečná, Sereď, lokalita BI- 28

Urbanistická štúdia IBV ul. Slnečná, Sereď, lokalita BI- 28 - zadanie Dokument vo formáte pdf [263KB]
Urbanistická štúdia IBV ul. Slnečná, Sereď, lokalita BI- 28 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [277KB]

Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova – Sereď

Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova – Sereď - zadanie Dokument vo formáte pdf [981KB]
Urbanistická štúdia IBV ul. Svätoplukova – Sereď - uznesenie Dokument vo formáte pdf [237KB]

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď

Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017 – grafická časť Dokument vo formáte pdf [1MB]
Urbanistická štúdia IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 1/2017 - textová časť Dokument vo formáte pdf [760KB]

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ – Sereď – Stredný Čepeň

Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna PRÚDY – Sereď – Stredný Čepeň - zadanie Dokument vo formáte pdf [13MB]

Urbanistická štúdia, IBV Kasárenská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI-44

Urbanistická štúdia, IBV Kasárenská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI-44 – zadanie Dokument vo formáte pdf [924KB]
Urbanistická štúdia, IBV Kasárenská ulica, Sereď, časť 2 lokality BI-44 – uznesenie Dokument vo formáte pdf [245KB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 2

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 2 - zadanie Dokument vo formáte pdf [1MB]
Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 2 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [250KB]

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská

Urbanistická štúdia IBV Šulekovská čistopis - textová časť Dokument vo formáte pdf [837KB]
Urbanistická štúdia IBV Šulekovská čistopis - grafická časť Dokument vo formáte pdf [759KB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2

Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 čistopis - textová časť Dokument vo formáte pdf [1MB]
Urbanistická štúdia IBV Trnavská Kasárenská 2 čistopis - grafická časť Dokument vo formáte pdf [2MB]

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 1

Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 1 - zadanie Dokument vo formáte pdf [950KB]
Urbanistická štúdia IBV Trnavská časť 1 - uznesenie Dokument vo formáte pdf [252KB]

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepenská

Urbanistická štúdia IBV Dolnočepenská - zadanie Dokument vo formáte pdf [660KB]
Urbanistická štúdia IBV Dolnočepenská - uznesenie Dokument vo formáte pdf [249KB]

Urbanistická štúdia IBV ul. 8. mája

Urbanistická štúdia IBV ul. 8. mája - zadanie Dokument vo formáte pdf [1MB]
Urbanistická štúdia IBV ul. 8. mája - uznesenie Dokument vo formáte pdf [244KB]