VOĽBY

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 2017

Výsledky volieb za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [167KB]
Výsledky volieb v SR Dokument vo formáte pdf [404KB]

REFERENDUM 2015

Výsledky referenda v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [187KB]

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014-2018

Výsledky volieb do samosprávy obcí Dokument vo formáte pdf [63KB]
Zoznam kandidátov na primátora mesta a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi Dokument vo formáte pdf [204KB]

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [416KB]
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2014 v SR Dokument vo formáte zip [5MB]

VOĽBA PREZIDENTA SR 2014

Výsledky I. kola voľby prezidenta SR v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [419KB]
Výsledky I. kola voľby prezidenta SR Dokument vo formáte zip [3MB]
Výsledky II. kola voľby prezidenta SR v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [290KB]
Výsledky II. kola voľby prezidenta SR Dokument vo formáte zip [2MB]

VOĽBY DO VÚC SR 2013

Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [35KB]
Výsledky volieb poslancov v Trnavskom samosprávnom kraji za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [47KB]
Výsledky I. kola volieb do Trnavského samosprávneho kraja 2013 Dokument vo formáte pdf [250KB]
Výsledky I. kola volieb do samosprávnych krajov 2013 Dokument vo formáte zip [2MB]
Výsledky volieb predsedu v Trnavskom samosprávnom kraji II.kolo za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [28KB]

VOĽBY DO NR SR 2012

Výsledky volieb NR SR 2012 v meste Sereď Dokument vo formáte pdf [101KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 - 2014

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí Dokument vo formáte pdf [205KB]
Zoznam kandidátov na primátora mesta a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi Dokument vo formáte pdf [36KB]

Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 2010

Výsledky volieb do Národnej Rady Slovenskej republiky 12. jún 2010 za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [60KB]

Voľby do VÚC 2009

Voľba poslancov Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [56KB]
Účasť voličov na voľbách do VÚC 2009 za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [46KB]
Voľba predsedu Trnavského samosprávneho kraja 2009 za mesto Sereď Dokument vo formáte pdf [45KB]
Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dokument vo formáte pdf [433KB]

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2006

VÝSLEDKY - PRIMÁTOR Dokument vo formáte pdf [35KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 1 Dokument vo formáte pdf [26KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 2 Dokument vo formáte pdf [26KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 3 Dokument vo formáte pdf [26KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 4 Dokument vo formáte pdf [24KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 5 Dokument vo formáte pdf [25KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 6 Dokument vo formáte pdf [25KB]
VÝSLEDKY - Volebný obvod 7 Dokument vo formáte pdf [26KB]
ŠTATISTIKA - Účasť na voľbách v jednotlivých volených okrskoch Dokument vo formáte pdf [102KB]
Zvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi Dokument vo formáte pdf [19KB]

Voľby do zastupiteľstva VÚC 2005

VÝSLEDKY volieb do zastupiteľstva VÚC Dokument vo formáte pdf [22KB]
VOĽBY PREDSEDU - 2.KOLO Dokument vo formáte pdf [19KB]